Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Praktisk informasjon : Er det hemmelig?
Skip Navigation Links

Er et fødselsnummer hemmelig?

Fødselsnummer er IKKE hemmelige!Nei. Et fødselsnummer er IKKE hemmelig.

Du må for eksempel oppgi fødselsnummeret ditt til banken og arbeidsgiveren din, slik at de kan sende inn riktig informasjon til skatteetaten. Du må oppgi det til fastlegen og til sykehuset, slik at de kan føre din journal slik de er pålagt. Trygdekontoret må ha det, mobiltelefonoperatøren din må ha det og Forsvaret må ha det. - Og mange andre må ha det.

Fødselsnummer er en veldig praktisk måte å entydig identifisere en person i Norge. Det vil alltids kunne være en til i Norge som har samme navn som deg, og det er mange som er født på samme dag som deg. Det er til og med mange mennesker i Norge som både er født på samme dag, har like fornavn og  like etternavn. Kort fortalt så er fødselsnummer den eneste fornuftige måten å identifisere en person på i Norge.

Utdrag fra
Lov om folkeregistrering:


§ 13. [...] Som private forhold regnes ikke en persons fulle navn, fødested, fødselsdato og personnummer, adresse og eventuell dødsdato med mindre slike opplysninger kan røpe et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlig. [...]

Det som er så synd er at enkelte bedrifter TROR de kan stole på at du er deg dersom du forteller dem ditt fødselsnummer. Det er helt feil, og dersom du opplever at noen har missbrukt ditt fødselsnummer på en slik måte, ja da er det den bedriften som har latt seg lure som er erstatningspliktig ovenfor deg. Du kan på ingen måte bli holdt ansvarlig selv om de har brukt ditt fødselsnummer, fordi fødselsnummer skal ikke være noen hemmelighet. Et fødselsnummer skal egentlig ikke behøve å holdes mer hemmelig enn din adresse eller ditt telefonnummer.

Det som kan ha forårsaket denne vidt utbredte missforståelsen (at fødselsnummer er hemmelig), kan være at det i en del regler og forskrifter for eksempel står at "bedrifter ikke skal gi ut ansattes fødselsnummer". Grunnen til det er den samme som at de heller ikke skal gi ut din privatadresse eller private telefonnummer (uten ditt samtykke), fordi det rett og slett er en privatopplysning. - Ikke fordi det er hemmelig.

Personlig vil jeg ikke offentliggjøre mitt eget fødselsnummer, på samme måte som jeg ikke vil offentliggjøre mitt eget telefonnummer eller privatadresse. Men dersom noen har behov for det i forbindelse med en registrering, ja da er det ikke noe jeg behøver å holde hemmelig.