Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Verktøy : Finn lovlige fnr
Skip Navigation Links

Lister over lovlige fødselsnummer

Noen ganger kan det være kjekt å ha en liste med fødselsnummer. Det kan for eksempel være for å teste enkontrollfunksjon eller poppulere opp en testbase med fiktive personer.

Vi gjør oppmerksom på at enhver bruk av disse listene til ulovlig formål faktisk er ulovlig. Siden fødselsnummer ikke er noen hemmelighet, og vi kun presenterer matematisk gyldige fødselsnummer, kan vi ikke se at det å automatisk generere slike lister er noe juridisk problem. En kriminell som ønsker gyldige fødselsnummer ville likevel klart å lage disse listene på meget kort tid ut fra offentlig tilgjengelig informasjon (se referanser).

Skip Navigation Links.

PS: Disse listene tar utgangspunkt i den generelle beregningen av individnummer i forhold til århundrer. Unntakene fra hovedregelen er (foreløpig) ikke implementert.