Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Praktisk informasjon : Oppbygging : Unntak for individnummer
Skip Navigation Links

Spesielle unntak i forhold til hovedregelen for århundresiffer i individnummer

I utgangspunktet er "normalregelen" for individnummer at oddetalls-århundrer har individnummer fra 499 til 000 (førstesiffer 0-4), mens partalls-århundrer har individnummer fra 999 til 500 (førstesiffer 5-9).

Som en "kuriositet" kan nevnes at man ved innføringen av fødselsnummer ikke hadde så veldig mange personer som var født i 1899 eller tidligere. Disse hadde derfor ikke behov for hele individnummerserien, så dermed benyttet man seg kun av den nederste halvdelen, dvs individnummer fra 750 til 500 (førstesiffer 5-7).

Men, så skjedde det enkelte "uheldige" ting, som for eksempel at man en periodeA gav innvandrere uten kjent fødselsdato et fødselsnummer for 1.januar det året man antok personen ble født. Dermed ble raskt 1.januar for en del år "fylt opp", og man fortsatte da med 2.januar for de som ikke visste (eller ville oppgi) sin egen fødselsdato. Forsåvidt en grei rutine, men:
Når det så kom nye statsborgere som virkelig var født 1.januar, da var 1.januar full. Men de hadde jo krav på å få et fødselsnummer den 1.januar! Da var gode råd dyre, og resultatet ble at man åpnet opp for å bruke individnummerserien fra 999 til 900 (førstesiffer 9) for personer født mellom 1945 og 1999 (selv om den serien egentlig tilhørte personer som skal bli født mellom 2045 og 2099, og personer som var født mellom 1845 og 1899 (men sistnevnte vet man jo, som nevnt over, at ikke brukte førstesiffer 9)).

Som en konsekvens av at "9-serien" dermed ikke kan brukes av personer født mellom 2045 og 2099 (fordi de da vil få likt fødselsnummer som gjenlevende innvandrere født mellom 1945 og 1999), bestemte man samtidig at regelen for tildeling av fødselsnummer kun skal gjelde fram til og med år 2039. Hva som skjer etter år 2039 er det foreløpig ikke bestemt noe om.

Oppsummering:

Fødselsår Individnummer   Reservasjonstid for individnummer  
1800 - 1899:        750 - 500     1800 - 1999
1900 - 1944:        499 - 000     1900 - 2044
1945 - 1999:        499 - 000 og 999-900         1945 - 2099
2000 - 2039:        999 - 500     2000 - 2139

A = Dette var en periode fram til omkring 1990. Deretter ble rutinen endret til at nye statsborgere som har ukjent fødselsdato får et fødselsnummer med fødselsår for det året man antar at de ble født, men fødselsdato den dag de ble registrert. Dermed blir slike personer spredt jevnt utover hele året og man unngår å fylle opp spesielle dager.