Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Fødselsnummerleksikon : I
Skip Navigation Links

Fødselsnummerleksikon (I)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Tall
 

Individnummer

Individnummeret er de tre siffrene som kommer rett etter fødselsdatoen i et fødselsnummer (dvs siffer 7, 8 og 9). Det sørger for å gi en entydig identifisering av alle personer som er født på samme dag, så strengt tatt behøves kun de ni første siffrene i et fødselsnummer for å kunne identifisere en person. De to siste siffrene er kontrollsiffre. Individnummeret viser personens kjønn, da det er oddetall for gutter og partall for jenter. Det viser også i hvilket århundre personen er født. Lær mer om individnummer.

Internnummer

Er et annet (tidligere brukt) navn på H-nummer (hjelpenummer).