Skip Navigation LinksNorske fødselsnummer : Om fnrinfo : Referanser til informasjon
Skip Navigation Links

Referanseinformasjon

Norske lover og forskrifter

- Folkeregisterloven
- Personopplysningsloven
        (§12 Bruk av fødselsnummer m v )
- Forskrift om melding av fødsler, erkjennelse av farskap og melding om valg av navn
        (Kap. IV. Melding om navn til folkeregistermyndigheten )

Informasjon om fødselsnumre

- Skatteteaten: Generelt om folkeregistrering
- Skatteetaten: Tildeling av D-nummer

Teknisk referanseinformasjon

- Forklaring på utregning av kontrollsiffre